Polityka prywatności Zibra Technologies Sp. z o.o.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest : Zibra Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skórzewie (60-185), przy ul. Szarotkowej 230A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Poznań- Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000449803, posiadająca nr NIP: 777-322-9694, nr REGON: 302343396. Telefon xxxxxxxxx, konakt@zibratech.com.

Administrator danych odpowiada za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w odniesieniu do realizacji praw przysługujących podmiotom danych.

Inspektor ochrony danych

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego inspektora ochrony danych osobowych pod adresem: konakt@zibratech.com.

Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w oparciu o właściwe podstawy prawne. Dane zostały pozyskane w wyniku jednego z poniższych procesów:

  • dane uzyskano w wyniku przekazania ich przez Państwa pracodawcę w celu realizacji umów pomiędzy stronami, w szczególności umożliwienia korzystania z serwisów szkoleniowych,

  • dane uzyskano w procesie ankietowania, zbierana wizytówek oraz innych form dobrowolnego pozostawiania nam danych kontaktowych w celu realizacji działań informacyjnych i marketingowych Administratora,

  • dane uzyskano z powszechnie dostępnych źródeł takich jak strony internetowe Państwa firmy, z powszechnie dostępnych w sieci materiałów prasowych, konferencyjnych i innych, w tym z serwisów społecznościowych np. LinkedIn, Facebook i podobnych,

  • udziału w procesie rekrutacyjnym.

Każdorazowo, pozyskując dane lub kontaktując się z Państwem informujemy, że ich pozostawienia jest dobrowolne i stanowi zgodę na dalszą komunikację z Państwem. Dane osobowe są przechowywane bezterminowo.

Państwa prawa w odniesieniu do przetwarzania danych

W każdej chwili mają Państwo prawo wglądu do posiadanych przez nas danych Państwa dotyczących, ich zmiany i aktualizacji, sprostowania lub ograniczenia ich wykorzystywania. Macie Państwo również prawo żądania całkowitego usunięcia Waszych danych. Informujemy, że cofnięcie takiej zgody, może uniemożliwić nam realizację warunków umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Państwa organizacją.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Państwa dane są należycie zabezpieczone poprzez wykorzystanie mechanizmów informatycznych oraz stosowania procedury zarządzania dostępem do danych osobowych wdrożonej w gronie pracowników Administratora, którzy muszą posiadać dostęp do tych danych ze względu na wykonywane obowiązki służbowe.

Przekazywanie danych innym podmiotom.

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych żadnym podmiotom w celach marketingowych lub innych celach niż wykonywanie obowiązków wynikających z zawartych z Państwem umów. Administrator może przekazywać Państwa dane do podmiotów współpracujących, w tym poza obszar EOG, w szczególności do:

  • Skillsoft UK Limited z siedzibą w Compass House, 2nd Floor, 207-215, London Road, Camberley, Surrey GU15 3EY, Wielka Brytania

  • SkillTech Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łopuszańskiej 42.

w celu przetwarzania ich wyłącznie na potrzeby działalności Administratora, w szczególności realizacji umów związanych z udostępnianiem platform szkoleniowych, przechowywania danych dotyczących kontaktów handlowych oraz obsługi poczty elektronicznej. Żaden z powyższych podmiotów nie będzie wykorzystywał Państwa danych do własnych celów, w szczególności do celów marketingowych.

Prawo do skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Skórzewo, 28.07.2021